Skip to main content

Privātuma politika

Eiropas Parlaments 2016. gada 27. aprīlī izdeva regulu par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti. Šī regula ir pazīstama ar nosaukumu “Vispārējā datu aizsardzības regula” (GDPR), un Latvijā tā stājās spēkā 2018. gada 24. maijā.

Kas mēs esam?

Mēs esam portāls (mājas lapa), kas izvieto informāciju par izklaides pakalpojumu sniedzēju piedāvājumu Latvijas teritorijā. Mūsu mājas lapas adrese ir https://kids.funnel.lv/

Kādus datus mēs apstrādājam?

Mēs apstrādājam gan fizisko, gan juridisko personu datus. Mēs to darām, paturot prātā GDPR standartus attiecībā uz datu apstrādi un apriti, ievērojot visas likumdošanā paredzētās normas.

Fizisko personu datus

Ja fiziska persona ir spiedusi uz kādas no mūsu reklāmām, kas ir izvietotas internetā, vai, ja tā ir apmeklējusi mūsu mājas lapu, sazinājusies ar kādu no mūsu sadarbības partneriem, atstājusi atsauksmi mūsu mājas lapā vai mūsu sociālo tīklu lapā, mēs ievācam, apstrādājam un nododam dažādus datus. Tie var būt demogrāfiskie un interešu dati, pārlūkprogrammas ierīces specifikācijas dati, kontaktdetaļas – telefona numurs vai epasta adrese, cilvēka vārds, atsevišķos gadījumos arī uzvārds un maza izmēra fotogrāfija. Mēs sekojam līdz tam, lai fiziskā persona nebūtu identificējama, ja vien neesam no šīs personas saņēmuši atļauju rīkoties citādi.

Juridisko personu datus

Ikviens no mūsu sadarbības partneriem, ieskaitot fiziskās personas, ir uzskatāms par saimnieciskās darbības veicēju vai uzņēmumu, balstoties uz saimnieciskās darbības definīciju. Tas nozīmē, ka arī privātpersonas, piemēram, ballīšu vadītāji, šajā sakarā ir uzskatāmi par juridiskām personām. Mēs apstrādājam juridisko personu datus, balstoties uz abpusēju vienošanos, kas ir panākta sadarbības noslēgšanas brīdī, sarakstes, līguma, vai mutiskas vienošanās formā. Mēs nepublicējam pašrocīgi ievāktu informāciju.

Starp šiem datiem minami uzņēmumu nosaukumi un saimnieciskās darbības veicēju vārdi, atsevišķās situācijās arī uzvārdi, kontaktdetaļas, tādas kā telefona numurs, epasta adrese, atsevišķās situācijās arī mājas lapas saite. Pastāv iespēja, ka varam apstrādāt un publicēt arī informāciju par juridiskās personas juridisko vai pakalpojumu sniegšanas adresi. Balstoties uz iepriekšēju vienošanos, mēs varam apstrādāt un publicēt arī juridisko personu logotipus vai fotogrāfijas, kurās redzams saimnieciskās darbības veicējs vai viņa sniegtais pakalpojums, vai pakalpojuma sniegšanas vieta. Tāpat mēs publicējam pakalpojuma aprakstu un atsevišķās situācijās arī atsauksmes, ko pakalpojumu sniedzējs ir saņēmis no saviem klientiem.

Datu ieguves mehānismi

Mēs izmantojam ļoti plašu spektru ar datu ievākšanas un apstrādes metodēm.

Sīkdatnes

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai identificētu mājas lapas apmeklētāju ierīces, taču ne pašu mājas lapas apmeklētāju identitāti. Sīkdatnes ir mazi teksta faili, kas, apmeklējot mūsu mājas lapu, automātiski saglabājas Jūsu pārlūkprogrammā. Sīkdatņu izmantošana ļauj izvairīties no atkārtotas datu ievades, piemēram, paroles ievades, ielogojoties sistēmā. Tāpat sīkdatņu esamība Jūsu pārlūkprogrammā var aktivizēt funkcijas, kuru mērķis ir sniegt Jums personalizētu saturu.

Google analytics

Šī ir bezmaksas analītikas programmatūra, ko izstrādājusi kompānija Google. Šīs programmatūra uzdevums ir analizēt mājas lapas apmeklētāju paradumus un pašus apmeklētājus. Šī programmatūra ievāc informāciju par lapām, kādas skatāt, cik ilgi uzturaties šajās lapās, kāda ir Jūsu aplūkoto lapu secība utt. Tāpat šī programmatūra mums sniedz informāciju par Jūsu interneta pārlūkošanas paradumiem, interesēm, Jūsu vecumu, dzimumu. Tomēr nekas no šīs programmatūras apstrādātajiem datiem neļauj identificēt konkrētu personu.

Uzvedības novērošana

Periodiski mēs mēdzam izmantot programmatūru, kas padziļināti seko mājas lapas apmeklētāju paradumiem, fiksējot punktus, kur apmeklētājs ir klikšķinājis ar datorpeli, analizējot, cik tālu apmeklētājs ir tinis lapu, iepazīstoties ar tajā esošo saturu, kā arī filmējot mājas lapas apmeklētāja ekrānu, kas sevišķi padziļināti ļauj iepazīties ar lapas apmeklētāja paradumiem.

Saziņu izsekošana

Mūsu mājas lapā ir uzstādīta programmatūra, kas sinhronizējas ar augstāk aprakstīto Google analytics, nosūtot informāciju par to, kurās no lapām un cik intensīvi ir spiestas saziņas pogas. Atsevišķās situācijās, ja mājas lapas apmeklētājs ir veicis saziņu ar pakalpojumu sniedzēju, mēs saņemam epasta kopiju, kas satur sūtītāja vārdu, epasta adresi un tekstuālo informāciju. Tāpat, ja ir veikta telefoniska saziņa ar pakalpojuma sniedzēju, mūsu serverī saglabājas informācija par veiktā zvana laiku, ilgumu un zvanītāja telefona numuru. Atsevišķās situācijās, iepriekš brīdinot abus sarunas dalībniekus, mēs varam veikt sarunas ierakstu.

Atsauksmes ievades forma

Mūsu sadarbības partneru klientiem, ja tie piesaistīti, izmantojot mūsu mājas lapu, aicinām atstāt rakstisku atsauksmi par sadarbības partnera sniegto pakalpojumu kvalitāti. To mēs aicinām darīt, aizpildot atsauksmes ievades formu mūsu mājas lapā, vai arī mūsu Facebook lapā. Atsauksmes atstāšana nav obligāta, tomēr ļoti vēlamas, jo klientu viedoklis var izšķirt nākamo klientu pieņemto lēmumu un saņemto pakalpojumu kvalitāti. Mums ir svarīgi, lai mūsu mājas lapā piedāvātie pakalpojumu sniedzēji būtu profesionāli un godprātīgi, un atsauksmes ir labākais veids, kā par to pārliecināties. Saņemtās atsauksmes mēs plānojam publicēt konkrētā pakalpojumu sniedzēja reklāmas profilā vai publikācijā, norādot atsauksmes iesniedzēja vārdu, uzvārdu un, ja atsauksme ir iesniegta Facebook platformā, arī fotogrāfiju.

Iestrādāts ārējais saturs

Atsevišķās lapās un publikācijās mēs esam izvietojuši iestrādātu (angliski -embed) saturu, kas nepieder mums, un oriģināli pieder citai mājas lapai, un ir pakļauts šīs mājas lapas privātuma politikai. Pastāv iespēja, ka šāda veida saturs var ievākt un apstrādāt tā skatītāja datus, taču par šo datu apmēru, apstrādi un izmantošanu mēs neuzņemamies atbildību. Tomēr mēs pievēršam uzmanību tam, lai šāda satura avoti būtu atpazīstami, uzticami un godprātīgi.

Kāds ir datu apstrādes nolūks?

Saistībā ar visu veidu personu datu apstrādi mums ir izdalīti divi galvenie mērķi. Pirmkārt, analītikai izmantojamos datus mēs pielietojam mājas lapas lietotāju pieredzes uzlabošanai, efektivizējot saturu, tā vizuālo noformējumu un izvietojumu. Tāpat šie dati mums palīdz piesaistīt auditoriju, kurai konkrētais saturs šķiet visatbilstošākais un sniedz patiesu vērtību.

Otrkārt, visa veida kontaktinformāciju, cilvēku vārdus, uzvārdus, fotogrāfijas un saziņas saturu mēs izmantojam mārketinga aktivitāšu veikšanai, ar vienu vienīgu mērķi – savest kopā pakalpojuma sniedzēju ar potenciālo klientu un parūpēties, lai klienta vēlmes un vajadzības tiktu apmierinātas pēc labākās sirdsapziņas, kā arī, lai pārējie pakalpojumu sniedzēju interesenti saņemtu godīgu un objektīvu viedokli par pakalpojumu sniedzēju sniegto pakalpojumu kvalitāti. Tāpat mēs izmantojam šos datus, lai pavēstītu pakalpojumu sniedzējiem, ka konkrētie interesenti informāciju par viņu sniegtajiem pakalpojumiem ir saņēmuši tieši mūsu mājas lapā.

Cik ilgi mēs uzglabājam datus?

Analītiska satura datus mēs uzglabājam bez laika ierobežojuma, jo ar to palīdzību nav iespējams identificēt noteiktu personu, taču ir iespējams veikt statistisko analīzi lapas iekšējo un ārējo procesu optimizēšanai, kas pozitīvi atsauktos uz turpmāko mājas lapas apmeklētāju pieredzi. Visa veida juridisko personu datus mēs saglabājam līdz brīdim, kad viena no pusēm pārtrauc sadarbību. Visu veidu datus, kas ietverti atsauksmēs, mēs izmantojam līdz brīdim, kad pārtraucam sadarbību ar pakalpojumu sniedzēju, par kuru šī atsauksme ir sniegta, vai līdz brīdim, kad atsauksmes autors lūdz mums šos datus neatgriezeniski izdzēst. Visa veida personas dati, kas ir iegūti saziņas fiksēšanas brīdī, tiek dzēsti līdz ar pakalpojuma sniegšanas brīdi.

Kam mēs nododam datus?

Juridisko personu dati ir brīvi pieejami mūsu mājas lapā, jo tas ir atrunāts, slēdzot vienošanos. Daļa fizisko personu datu arī ir publicēti mūsu mājas lapā, atsauksmju formā, un tās ir brīvi pieejamas un izlasāmas no pārējo mājas lapas apmeklētāju puses. Pārējie fizisko personu dati ne pie kādiem apstākļiem netiek ilgstoši saglabāti, publicēti vai nodoti trešajām personām, ja vien tie nav mūsu sadarbības partneri, kuru pakalpojumus raksturojošā informācija ir publicēta mūsu mājas lapā, un ar kuriem konkrētā fiziskā persona ir mēģinājusi sazināties.

Papildus jautājumi

Vai mēs datus iegūstam arī ārēji?

Jā, mēs atsevišķus datus iegūstam arī no ārējiem kanāliem, piemēram, sociālajiem tīkliem, kuru platformās tiek bāzētas mūsu sociālo tīklu lapas, un kuras kolekcionē un apstrādā apmeklētāju datus. Mēs datus iegūstam arī no vietnēm, kurās tiek izvietotas mūsu reklāmas, piemēram, Google.com, kas dalās informācijā gan par daļu pakalpojumā Google Ads apstrādātajiem datiem, gan par daļu platformā Google Search console apstrādātajiem datiem. Arī visu citu veidu reklāmdevēji dalās daļējā informācijā par viņu lapās apstrādātajiem datiem, kas ir attiecināmi uz mūsu reklāmas izvietošanas kontekstu, taču šī informācija ir pieejama katra konkrētā pakalpojuma sniedzēja mājas lapā, viņu privātuma politikā.

Kādas ir Jūsu tiesības?

Juridiskām personām ir tiesības jebkurā brīdī pārtraukt sadarbību un pieprasīt visas mūsu mājas lapā esošās, viņu sniegto pakalpojumu raksturojošās, informācijas dzēšanu. Fiziskām personām ir tiesības mums uzdot jautājumu par to, vai un kādus viņu personas datus mēs apstrādājam, kādā nolūkā to darām, kā arī, pieprasīt nekavējošu šo datu dzēšanu.

Kā mēs aizsargājam Jūsu datus?

Lai aizsargātu fizisko personu datus, mēs izmantojam SSL šifrēšanu, kas neļauj trešajām personām neatļauti iegūt informāciju, kas tiek ievadīta mūsu mājas lapā. Mēs veicam regulārus programmatūras atjauninājumus, kā arī, rūpējamies par to, lai tiktu ievērota labākā datu aizsardzības un aprites prakse. Mūsu serverus aizsargā hostinga pakalpojumu sniedzēja aizsargmehānismi un drošības standarti. Mēs apzināmies, ka nepastāv neuzlaužamas sistēmas, tādēļ ilgstoši neglabājam lielu skaitu ar fizisko personu datiem.